Przedstawiamy studium przypadku stworzone w oparciu o dane pozyskane i analizy przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych KPMG do wycen – Digital Valuation. Studium odnosi się do hipotetycznej spółki X z siedzibą w Rumunii i działającej w sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej, zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej (electric utilities sector).

Wybór Rumunii wynika ze stosunkowo słabo rozwiniętego, lokalnego rynku kapitałowego (FTSE w ostatniej edycji corocznego przeglądu klasyfikuje rynek kapitałowy w Rumunii jako drugorzędny wschodzący) i posiadania własnej waluty, co pozwala zademonstrować szerszy wachlarz funkcjonalności narzędzia.

Charakterystyka analizowanej spółki X

Spółka X

Spółka X to w pełni zintegrowany pionowo koncern energetyczny, który prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do klientów indywidualnych i biznesowych.

Struktura paliw

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej jest oparta w głównej mierze na konwencjonalnych źródłach energii (elektrownie zasilane węglem i gazem) z domieszką energetyki jądrowej i rosnącym udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE).

Struktura produkcji

Struktura produkcji energii elektrycznej spółki pokrywa się w dużej mierze z profilem krajowym Rumunii, aczkolwiek udział segmentu OZE pozostaje wciąż na niskim poziomie względem udziału OZE w krajowym mikście.

Główny obszar

Główny obszar geograficzny działalności biznesowej spółki to region CEE (Europa Środkowo-Wschodnia).


Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Wsparcie KPMG w ramach Digital Valuations