Na podstawie naszych rozmów z komitetami audytu i członkami rad nadzorczych na całym świecie, określiliśmy kwestie priorytetowe, które komitety audytu powinny rozważyć w ramach planowania i realizowania swoich programów działania w 2020 roku.

Sprawowanie kontroli i ponowna ocena, czy komitet ma wiedzę ekspercką i czas na nadzorowanie ryzyk, nad którymi nadzór mu przydzielono.

— Ocena zakresu i jakości ujawnień informacji w zakresie ESG ma coraz większe znaczenie, gdyż inwestorzy żądają więcej informacji i dążą do większego zaangażowania.

— Regulacji będzie ciągle przybywać i będzie to mieć wpływ na systemy zapewniania zgodności z przepisami.

— Koncentracja na etyce i zapewnianiu zgodności z przepisami – koszty wizerunkowe w przypadku działań nieetycznych i niezgodnych z przepisami są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej.

— Monitorowanie sprawozdawczości – należy starannie czytać wszystkie informacje przedstawiane w raportach rocznych w tych obszarach, które wiążą się z wyższym ryzykiem.

Zapewnianie jakości badania – w jaki sposób firma audytorska uzyskuje ciągły wzrost jakości badania sprawozdania finansowego – łącznie z wdrażaniem i wykorzystywaniem nowych technologii.

Wykorzystywanie technologii – jakie są plany spółki związane z wykorzystaniem robotyki, technologii chmury, sztucznej inteligencji i analityki danych w celu zwiększenia wydajności funkcji finansowej.

Zwiększanie korzyści płynących z audytu wewnętrznego oraz pomoc w zapewnieniu, by audyt wewnętrzny skupiał się na kluczowych ryzykach i związanych z nimi kontrolach. 

Ustalenie priorytetów w przeładowanej agendzie komitetu audytu nigdy nie jest łatwe a rok 2020 jest szczególnie trudny, ponieważ komitet audytu działa w sytuacji globalnej zmienności i niepewności gospodarczej, w świecie, w którym inwestorzy i interesariusze są coraz potężniejsi i lepiej poinformowani.