Priorytety, które komitety audytu powinny rozważyć w ramach planowania i realizowania swoich programów działania w 2020 roku:

 • sprawowanie kontroli
 • ocena zakresu i jakości ujawnień informacji w zakresie ESG
 • regulacje
 • koncentracja na etyce i zapewnianiu zgodności z przepisami
 • monitorowanie sprawozdawczości
 • zapewnianie jakości badania
 • wykorzystywanie technologii
 • zwiększanie korzyści płynących z audytu wewnętrznego

Priorytety, które rady nadzorcze powinny rozważyć w ramach planowania i realizowania swoich programów działania w 2020 roku:

 • zagrożenia ekologiczne
 • równoważenie interesów ogółu społeczeństwa
 • nowa przełomowa technologia
 • geopolityczne zawirowania
 • cyberbezpieczeństwo i zarządzanie danymi
 • kultura korporacyjna
 • różnorodność i integracja
 • planowanie sukcesji
 • programy rozwoju talentów
 • zaangażowanie akcjonariuszy
 • plany gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe