Pandemia COVID-19 jest globalnym zjawiskiem, które testuje odporność finansową, operacyjną i handlową wszystkich firm. W tym kontekście sektor usług finansowych musi w szybki sposób i na dużą skalę dostosować się do niespotykanych ograniczeń i zmiennych warunków rynkowych. Publikacja „Horizons” autorstwa KPMG EMA Financial Services Risk & Regulatory Insight Centre zawiera artykuły dotyczące aktualnych aspektów regulacyjnych istotnych dla sektora usług finansowych.

Najnowsza publikacja KPMG pt. „Horizons” dedykowana dla branży finansowej przedstawia regulacje dotyczące usług finansowych w Europie.

Wydanie z maja 2020 dostępne w języku angielskim zawiera artykuły na temat:

działań podjętych przez regulatorów związanych z pandemią COVID-19

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 organy regulacyjne wprowadziły nowe koncesje lub ograniczenia i opóźniły wdrożenie nowych zasad lub terminów konsultacji. Jednak szerszy program regulacyjny jest obecnie kontynuowany. Wprowadzono zmiany we względnych priorytetach i pewne opóźnienia w planach pracy, ale w niewielkim stopniu zmniejszono wyniki regulacyjne.

reakcji regulatorów na zagrożenie wywołane pandemią COVID-19

Początek 2020 r. został przyćmiony przez pandemię koronawirusa. Plany pracy europejskich regulatorów finansowych i harmonogramy wymagały szybkiej i zdecydowanej zmiany priorytetów, w celu jak najszybszej reakcji na nadzwyczajną presję z jaką mierzą się rynki, firmy i konsumenci.

zagrożeń finansowych, handlowych i operacyjnych jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19

Pandemia COVID-19 jest globalnym wydarzeniem, które testuje odporność finansową, operacyjną i handlową wszystkich firm. W tym kontekście sektor usług finansowych musi w szybki sposób i na dużą skalę dostosować się do niespotykanych ograniczeń i warunków rynkowych.

przeglądu dyrektyw MiFID II/MiFIR

Biorąc pod uwagę rozmiar zadania i wpływ COVID-19, minie trochę czasu, zanim przegląd dyrektyw MiFID II / MiFIR zostanie zakończony, ale istnieją już oznaki możliwych zmian przepisów

kształtowania cyfrowej strategii finansowej

Komisja Europejska czeka na opinie na temat nowej strategii finansów cyfrowych dla Europy i strategii płatności detalicznych. Jak określono w programie prac na 2020 r., Komisja opublikuje w trzecim kwartale 2020 r. Nową strategię finansów cyfrowych / plan działania FinTech, w którym zostaną określone obszary, na których polityka publiczna powinna się skupić w nadchodzących pięciu latach.

detalicznych produktów inwestycyjnych

Trwa koncentracja przepisów na wydajności i kosztach detalicznych produktów inwestycyjnych. Najnowsze raporty Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ujawniają ciągłe problemy związane z dostępnością danych w niektórych sektorach.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Dowiedz się więcej