Obowiązek podania wynagrodzenia brutto w ogłoszeniu o pracę – nowy obowiązek każdego pracodawcy?

Należy podać wynagrodzenia brutto w ogłoszeniu o pracę

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt ten dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach pracy wynagrodzenia, które planują zaoferować aplikującym na dane stanowisko kandydatom.

1000
Anna Panek KPMG w Polsce

Associate, KPMG Law

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Obowiązek podania wynagrodzenia brutto w ogłoszeniu o pracę – nowe obowiązek każdego pracodawcy?

Nowy obowiązek dla pracodawców

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowego obowiązku – obowiązku zamieszczania w publikowanych ogłoszeniach o pracę informacji o proponowanym wynagrodzeniu brutto.

Projekt ustawy przewiduje dodanie art. 18 (3f) do Kodeksu pracy. Zgodnie z proponowanym brzmieniem tego artykułu, pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego wynagrodzenia brutto.

Nie tylko informacja o wynagrodzeniu brutto

Proponowane przepisy przewidują iż w ogłoszeniach o pracę w których wskazuje się minimalną i maksymalną wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, należy również umieścić wzmiankę o tym że kwota ta podlega negocjacji. 

Niepodanie informacji o wynagrodzeniu brutto jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika

Projekt ustawy przewiduje również zmianę art. 281 Kodeksu pracy, który zawiera katalog wykroczeń, za które grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 281 ust. 8 Kodeksu pracy, karze grzywny będzie podlegał również pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie zamieściła informacji o proponowanym wynagrodzeniu brutto, informacji o możliwości negocjowania danej kwoty albo która zawiera stosunek pracy za wynagrodzeniem mniejszym, niż przewidziane w opublikowanej informacji o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy.

Planowane wejście w życie

Proponowane zmiany mają wejść w życie z dniem 30 lipca 2020 roku.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie