Priorytety Rad Nadzorczych na 2018 r.

Priorytety Rad Nadzorczych na 2018 r.

Dziesięć obszarów, które rady nadzorcze powinny mieć na uwadze definiując i realizując swój program działania na 2018 rok.

1000

Kontakt

Stacy Ligas, Senior Partner, CEO

Senior Partner, CEO

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Sala konferencyjna

Priorytety rad nadzorczych zmieniają się wraz ze zmianami wynikającymi z nowych technologii/innowacji cyfrowych, skrupulatności oceny jakiej poddawana jest kultura firmy i jej kierownictwo, coraz większą potrzebą zajmowania się kwestiami społeczno-środowiskowymi i oczekiwaniami akcjonariuszy co do lepszej komunikacji z zarządami i radami nadzorczymi i większego zróżnicowania ich składów oraz długoterminowych wyników spółki - wszystko to prowadzi do bardziej wyraźnego skupiania uwagi na pozycjonowaniu spółki na przyszłość. To w powiązaniu z wolno rosnącymi gospodarkami, niepewnością polityk w zakresie podatków, handlu i infrastruktury oraz geopolitycznymi napięciami, wymaga od rad nadzorczych zachowania starannej równowagi pomiędzy krótkoterminową uwagą, elastycznością i myśleniem długoterminowym.

Na podstawie wyników rozmów w członkami rad nadzorczych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy określiliśmy dziesięć obszarów, które rady nadzorcze powinny mieć na uwadze definiując i realizując swój program działania na 2018 rok:

 1. Tworzenie długoterminowej wartości i określenie roli organizacji w społeczeństwie,
 2. Powiązanie ryzyka i strategii,
 3. Sytuacja geopolityczna,
 4. Innowacje,
 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników,
 6. Cyberbezpieczeństwo,
 7. Skład rady nadzorczej,
 8. Kultura organizacji,
 9. Relacje z akcjonariuszami,
 10. Kwestie regulacyjne.

Zobacz także publikację Priorytety Komitetów Audytu na 2018 r.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs