Priorytety Komitetów Audytu na 2018 r.

Priorytety Komitetów Audytu na 2018 r.

Dziewięć obszarów do rozważenia przez komitety pod kątem umieszczenia ich w agendzie działania na 2018 rok.

1000

Kontakt

Stacy Ligas, Senior Partner, CEO

Senior Partner, CEO

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Sala konferencyjna

Powolny wzrost i niepewność gospodarcza, postęp technologiczny wymuszający zmiany modeli biznesowych, cyberzagrożenia, zwiększona skrupulatność ze strony regulatorów, przejrzystość wymagana przez inwestorów, gwałtowne zmiany nastrojów politycznych czy zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajów, podobnie jak w ubiegłych latach wystawiają na próbę sprawozdawczość finansową, procesy zarządzania ryzykiem, systemy kontroli wewnętrznej i zapewniania zgodności z przepisami prawa i regulacjami. Kluczowy będzie konkretny, choć jednocześnie elastyczny plan zmuszający do zastanowienia, które obszary należą do zadań komitetu audytu a które nie, i kiedy należy się nimi zająć w większym szczególe.

Na podstawie wyników ostatnich badań oraz rozmów z członkami komitetów audytu i kierownictwem firm w ciągu minionych 12 miesięcy, określiliśmy dziewięć obszarów do rozważenia przez komitety pod kątem umieszczenia ich w agendzie działania na 2018 rok:

 • Skupienie uwagi na tym, co najważniejsze — rzetelność sprawozdawczości finansowej,
 • Jakość sprawozdawczości finansowej zaczyna się od dyrektora finansowego oraz działu finansowego – skierowanie uwagi na dyrektora finansowego i jego zespół,
 • Monitorowanie planów wdrożenia i działań prowadzonych w związku z kluczowymi zmianami w standardach rachunkowości, a w szczególności nowymi standardami dotyczącymi ujmowania przychodów oraz umów leasingowych,
 • Monitorowanie wpływu otoczenia biznesowego i regulacyjnego, kultury organizacji oraz tonu nadawanego przez kierownictwo najwyższego szczebla na programy zapewniania zgodności,
 • Położenie nacisku audytu wewnętrznego na kluczowe obszary ryzyka poza sprawozdawczością finansową i compliance,
 • Wzmacnianie odpowiedzialności komitetu audytu za badanie sprawozdania finansowego,
 • Otwarta i na odpowiednio wczesnym etapie komunikacja z biegłym rewidentem na temat nowego ulepszonego sprawozdania z badania,
 • Więcej uwagi na alternatywnych miarach wyników (ang. non-GAAP Financial measures),
 • Maksymalne wykorzystanie spotkań komitetu audytu – efektywność wymaga wydajności,
 • O Instytucie Komitetów Audytu KPMG.

Zapraszamy do zapoznania się także z publikacją Priorytety Rad Nadzorczych na 2018 r.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs