Podatkowe podsumowanie tygodnia 21.08 - 28.08.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 21.08 - 28.08.2017

Jest 28 sierpnia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 21.08 - 28.08.2017

CIT: Opłaty kredytobiorcy stanowiące równowartość poniesionych przez bank opłat na BFG

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2017 r. (sygn. akt: III SA/Wa 1888/16) wydał wyrok, w którym uznał, że podatnik będący kredytobiorcą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłaty stanowiące równowartość poniesionych przez bank opłat rocznych i opłat ostrożnościowych na poczet Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Sąd nie zgodził się z opinią organu interpretacyjnego, że opłaty stanowią w istocie wydatek na uregulowanie zobowiązań innego podmiotu i uznał, że w niniejszej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki w celu uznania poniesionych przez podatnika wydatków za koszty uzyskania przychodu.

VAT: Zwroty podatku VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący zwrotów podatku VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej. Od 1 stycznia 2017 r. usługi budowlane wykonywane przez niektóre podmioty objęte zostały tzw. odwrotnym obciążeniem. Oznacza to, że sprzedaż usług budowlanych przez czynnego podatnika VAT następuje bez naliczenia tego podatku, natomiast podatek VAT od takiej transakcji jest naliczany przez nabywcę usługi. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców świadczących usługi budowlane będą realizowane przez organy podatkowe w skróconym czasie, tj. nawet do 15 dni.

Podatek od handlu detalicznego: Zmiana terminu stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy z dnia 8 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z przedmiotowym projektem przepisy ustawy mają być stosowane do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r. Według Ministerstwa Finansów oznacza to brak wpływów do budżetu w wysokości 1,59 mld zł w 2018 r.

PIT: Moment zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów aktualizujących nieściągalne wierzytelności na gruncie ustawy PIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 23 sierpnia 2017 r. (sygn. akt. I SA/Gl 528/17), aby odpis aktualizujący nieściągalną należność mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, muszą być spełnione łącznie trzy warunki. Wierzytelność została uprzednio zarachowana jako przychód należny, odpis aktualizujący został dokonany, a nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Odpisy aktualizujące stanowią koszty uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym są spełnione dwa ostatnie warunki, a jeżeli warunki te spełniają się w różnych latach podatkowych, odpis powinien być zaliczony do kosztów podatkowych w roku, w którym zostanie dokonany odpis aktualizujący.

Pozostałe zagadnienia: Nowacji nie należy utożsamiać z umorzeniem zobowiązania

Jak orzekł WSA w Krakowie w wyroku z dnia 22 sierpnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 564/17), oddalając skargę podatnika, płatności uiszczone w zamian za zwolnienie z pierwotnego zobowiązania wskutek zawarcia umowy nowacji, nie stanowią kosztów podatkowych. Zgodnie z przedmiotowym wyrokiem, nowacja wiąże się z innymi konsekwencjami podatkowymi niż umorzenie zobowiązania. Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, iż terminów prawa cywilnego nie należy tak samo definiować na gruncie prawa podatkowego. Skoro zawarcie umowy nowacji nie powoduje definitywnego umorzenia zobowiązań podatnika, nie skutkuje również powstaniem przychodu podatkowego. W konsekwencji, wydatki na spłatę dodatnich kwot przepływów pieniężnych na rzecz wierzycieli, z którymi zawarte zostały umowy nowacji nie mogą stanowić kosztów podatkowych.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs