Podatkowe podsumowanie tygodnia 17.07 - 24.07.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 17.07 - 24.07.2017

Jest 24 lipca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 17.07 - 24.07.2017

VAT: Wydatki związane z samochodami wykorzystywanymi w sposób mieszany a VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 14 lipca br. (sygn. akt. I FSK 1799/15), w przypadku gdy pojazdy samochodowe należące do spółki wykorzystywane są przez nią w sposób mieszany, tj. zarówno do działalności gospodarczej, jak i na cele prywatne pracowników, wskazać należy, że wydatki takie jak usługi parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych, naprawa usterek i uszkodzeń pojazdów, obowiązkowe przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne oraz pogwarancyjne pojazdów, sezonowe wymiany opon pojazdów, okresowe mycie pojazdów, w efekcie służą zarówno spółce, jak i pracownikom spółki przy czym nie jest istotny moment, w którym użycie samochodu ma miejsce. Nie można zatem uznać tych wydatków za związane wyłącznie z działalnością gospodarczą spółki. W związku z powyższym spółce nie przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z tymi wydatkami.

Ochrona interesów podatnika: Sejm uchwalił zmiany w Ordynacji podatkowej i przepisach o KAS

W dniu 20 lipca br. sejm przyjął nowelizację Ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, która przewiduje m.in. usprawnienie w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań do szefa KAS. W wyniku wprowadzenia proponowanej zmiany dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) będzie zobligowany do wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o opinię jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej przez niego oceniane.

PIT: Udostępnienie pracownikom kwater noclegowych a PIT

Zgodnie z najnowszym wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 20 lipca br. (sygn. akt. I SA/Rz 316/17), wartość nieodpłatnie udostępnionych kwater dla jej pracowników w okresie oddelegowania za granicę w związku z realizacją umów z kontrahentami nie stanowi przychodu pracowników w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Zdaniem sądu, wydatki te ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymują od pracodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu PIT.

PCC: Udzielenie spółce komandytowej pożyczki a PCC

Jak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 21 lipca br. (sygn. akt. I SA/Wr 459/17), zawarcie umowy pożyczki przez spółkę komandytową jako pożyczkobiorcę ze swoim wspólnikiem tj. w omawianym przypadku spółką z o.o. jako pożyczkodawcą, podlega opodatkowaniu PCC jako zmiana umowy spółki osobowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W tej sytuacji nie ma bowiem zastosowania zwolnienie określone w art. 9 pkt 10 lit. i tej ustawy.

Pozostałe zagadnienia: Tekst jednolity ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

W dniu 21 lipca br. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 12.07.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Opublikowany tekst jednolity ustawy z 15.01.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych uwzględnia zmianę wprowadzoną ustawą z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 12.07.2017 r.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs