Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.06 - 12.06.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.06 - 12.06.2017

Jest 12 czerwca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.06 - 12.06.2017

VAT: Powiat prowadzący dom pomocy społecznej działa jako podatnik VAT

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 6 czerwca 2017 r. (sygn. I SA/Wr 197/17, I SA/Wr 198/17) orzekł, iż powiat świadcząc pomoc społeczną na mocy decyzji administracyjnych o skierowaniu odpłatności oraz o umieszczeniu danej osoby w domu pomocy społecznej występuje w roli podatnika VAT. Świadczone w tym zakresie usługi podlegają jednak zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 Ustawy o VAT. WSA oddalił skargę podatnika, wskazując, że powiat występuje wprawdzie jako organ władzy publicznej dokonując aktu powołania domu pomocy społecznej. Jednakże, samo świadczenie usług, podlega opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, WSA odpowiedział negatywnie na pytanie dotyczące obowiązku objęcia centralizacją PUP, uzasadniając, że powiat nie tworzy i nie ma całkowitego wpływu na działanie tej jednostki.

Ochrona interesów podatnika: Przeciwdziałanie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Zgodnie z przygotowanym przez resort finansów projektem ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, szef KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wykorzystując Centralny Rejestr Danych Podatkowych. Trafią tam dane o zleceniach płatniczych na rachunkach przedsiębiorców oraz o prowadzonych i otwieranych rachunkach. Dodatkowo projekt zakłada możliwość wprowadzenia blokady rachunków i niedopuszczania do zawierania umów przez bank lub SKOK, gdy wyniki analizy ryzyka wskazują, że przedsiębiorca może wykorzystywać działalność banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Projekt przewiduje też zmiany w ustawie o VAT w zakresie możliwości niedokonania rejestracji i wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT, gdy posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

Cło i akcyza: „Pakiet tytoniowy” skierowany do konsultacji publicznych

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych tzw. „pakiet tytoniowy”, czyli projekt ustawy z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym. Przedmiotowy projekt ustawy został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, a zainteresowane podmioty mogą zgłaszać do niego uwagi do 22 czerwca br.

PIT: Odsetki od rachunków bankowych w ramach prowadzonej działalności a PIT

Zgodnie w wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku (sygn. akt: III SA/Wa 1482/16) za przychód z działalności gospodarczej uznać należy jedynie odsetki od lokat tworzonych przy rachunku rozliczeniowym, w pozostałych przypadkach należy je zaś uznać za przychód z kapitałów pieniężnych, a w konsekwencji – bank zobowiązany jest do pobrania 19% podatku z tego tytułu.
Komentowany wyrok stanowi echo nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. W świetle znowelizowanych przepisów, przychody z odsetek od lokat tworzonych przy rachunku rozliczeniowym prowadzonym w związku z wykonywaną jednoosobową działalnością gospodarczą powinny być zaliczane do przychodów właśnie z tej działalności.

Pozostałe zagadnienia: Nowy projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości

Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości z dnia 19 maja 2017 r. zawierający istotne zmiany w porównaniu do poprzedniego projektu tej ustawy z dnia 12 października 2016 r. Zgodnie z uzasadnieniem, celem nowej regulacji jest wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa przepisów, które umożliwią rozwój spółek rynku wynajmu nieruchomości oraz zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku. Podobne regulacje dotyczące spółek inwestujących w rynek nieruchomości (tzw. REIT od ang. Real Estate Investment Trust) posiada od wielu lat szereg innych państw.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie