W KPMG wierzymy, że zrównoważony rozwój to najlepszy sposób na zbudowanie odnoszącego sukcesy biznesu i wywarcie trwałego wpływu na świat. Dziś wszyscy stoimy przed wyzwaniem, by stworzyć świat takim, w jakim chcielibyśmy żyć w przyszłości. Pandemia COVID-19, niepokoje społeczne i liczne klęski żywiołowe związane ze zmianami klimatu to tylko niektóre problemy, z którymi musimy się zmierzyć. Ich rozwiązanie wymaga współpracy nas wszystkich, w tym biznesu. Dlatego uruchomiliśmy globalną inicjatywę KPMG IMPACT, w ramach której wspieramy inne organizacje w zrównoważonym rozwoju oraz realizujemy własne działania w tym obszarze. Po raz pierwszy zebraliśmy nasze globalne zobowiązania z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) pod jednym parasolem: Our Impact Plan. Kierując się wartościami KPMG podejmujemy działania w czterech kluczowych obszarach: Planet, People, Prosperity & Governance. Inspirujemy w tym zakresie także naszych klientów. KPMG IMPACT to propozycja dla firm ze wszystkich sektorów gospodarki, którym możemy pomóc w drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości. Rozumiemy, jak duże wyzwania stoją przed biznesem, dlatego chętnie wspieramy naszych klientów w działaniach ESG.

Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce

  

KPMG IMPACT to nasza odpowiedź na globalne wyzwania. Chcemy być wzorem dla naszych klientów, dlatego podejmujemy liczne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozwijamy w świadomości naszych klientów i nas samych wiedzę w zakresie kryzysów, przed którymi stoi dzisiaj Planeta: globalne ocieplenie, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenia, bezpieczeństwo żywnościowe. Konsekwentnie zmieniamy wpływ KPMG na środowisko. Nasze działania opieramy na czterech filarach: Planet, People, Prosperity & Governance. Razem tworzą one Our Impact Plan – skoordynowaną inicjatywę o zasięgu globalnym, w której biorą udział wszystkie firmy członkowskie KPMG. Część z nich już dziś może poszczycić się osiągnięciem neutralności klimatycznej. My w Polsce, idąc ich śladem, od 2019 r. monitorujemy nasz ślad węglowy i ograniczamy emisje CO2. Podjęliśmy globalnie ważne zobowiązanie – najpóźniej do 2030 r. chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną. Ponadto aktywnie działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wspieramy społeczności lokalne. Największym kapitałem KPMG są nasi pracownicy, którzy swoją wiedzą, innowacyjnością, doświadczeniem i usposobieniem budują najwyższą jakość usług i unikalną kulturę organizacyjną. Wykorzystując cały nasz potencjał, wszyscy razem i każdy z osobna będziemy dążyć do tego, aby nasze starania przynosiły najlepsze efekty.

Wojtek Piotrowski, KPMG IMPACT Champion