Wojtek Piotrowski

Dyrektor, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

KPMG w Polsce

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków i finansów. Doświadczanie zdobywał pracując w jednej z największych firm prawniczych w województwie dolnośląskim, a przez ostatnie 11 lat jako członek Global Mobility Services w KPMG w Polsce. Jest ekspertem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, specjalizuje się w opodatkowaniu Polaków pracujących za granicą i cudzoziemców w Polsce, a także w opodatkowaniu indywidualnych przedsiębiorców oraz spółek osobowych. Reprezentuje podatników jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. Posiada szerokie portfolio klientów o zasięgu międzynarodowym oraz świadczy usługi podatkowe zarówno podmiotom na rynku lokalnym, jak i za granicą. Jest autorem publikacji w prasie oraz gościem programów radiowych i telewizyjnych poświęconych zagadnieniom podatkowym.

  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji

  • Podyplomowe Studium Podatkowe na Uniwersytecie Wrocławskim

  • Podyplomowe Studium Rachunkowości i Kontroli Finansowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

  • Doradca podatkowy, nr wpisu 10323