• Elżbieta Pawlak, autor |
  • Anna Panek, autor |
2 min

10 grudnia 2023 roku, miał się rozpocząć proces wdrażania systemu e-doręczeń elektronicznych, ale ostatecznie termin ten został przesunięty na 1 października 2024 roku. Zgodnie z treścią Komunikatu Ministra, podmioty publiczne jak i niepubliczne (m.in. przedsiębiorcy) będą zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych od 1 października 2024 roku.

Tak jak Państwu wspominaliśmy, e-Doręczenia to usługa, która umożliwi wysyłkę, odbiór oraz przechowywanie korespondencji online.  Wiadomość wysłana z adresu do e-Doręczeń ma mieć taki sam skutek prawny jak list polecony za potwierdzeniem odbioru. Do posiadania adresu e-doręczeń będą zobowiązane nie tylko podmioty publiczne (urzędy czy sądy), ale również inne podmioty (np. przedsiębiorcy). Więcej szczegółowych informacji na temat e-doręczeń oraz wykazu podmiotów objętych nowymi obowiązkami możecie Państwo znaleźć w naszej publikacji „ZUS i PiP wyśle „e-maila” zamiast tradycyjnego poleconego?”.

Usługa e-Doręczeń została wprowadzona ustawą z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa obowiązuje od ponad trzech lat, terminów na wdrożenie było już kilka, jednakże zgodnie z zapowiedziami nowy termin określony w najnowszym komunikacie Ministra Cyfryzacji ma być już ostateczny.

E-doręczenia pod koniec 2024 roku

Nowy termin na obowiązkowe korzystanie z doręczeń elektronicznych określił Minister Cyfryzacji w komunikacie z dnia 21 grudnia 2023 roku. Zgodnie z tym komunikatem, od dnia 1 października 2024 roku rozpocznie się proces wdrażania rozwiązań technicznych umożliwiających realizację e-Doręczeń.

Jednocześnie, zgodnie z zapowiedziami umieszczonymi na stronach rządowych, w 2024 roku mają być procedowane zmiany w zakresie usługi doręczeń elektronicznych. Zmiany te mają być związane z koniecznością zmian technicznych, aby usługa ta odpowiadała potrzebom użytkowników i spełniała oczekiwania podmiotów publicznych, które będą brały udział we wdrożeniu do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych. Planowane zmiany mają dotyczyć m.in. „momentu doręczenia”, czyli uznania, kiedy dany użytkownik zapoznał się z daną wiadomością – na podstawie obecnie obowiązujących przepisów jest to moment zalogowania się do skrzynki e-doręczeń, natomiast nowe propozycje w tym zakresie stanowią, iż ma być to moment otwarcia wiadomości.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o zmianach w zakresie procesu wdrożenia e-doręczeń.