• Anna Panek, autor |
  • Elżbieta Pawlak, autor |
2 min

Zgodnie z nowym komunikatem Ministra Cyfryzacji, opublikowanym w dniu 23 listopada 2023 roku w Dzienniku Ustaw termin początkowy na wdrożenie e-Doręczeń, czyli elektronicznego odpowiednika listu poleconego za potwierdzeniem odbioru został przesunięty z 10 na 30 grudnia 2023 roku.

Nowy termin wdrożenia usługi e-Doręczeń

W naszej poprzedniej publikacji „ZUS i PiP wyśle „e-maila” zamiast tradycyjnego poleconego?” informowaliśmy Państwa o nadchodzącej rewolucji w e-Doręczeniach, czyli o nowym trybie elektronicznego wysyłania, odbierania oraz przechowywania korespondencji online w kontaktach z urzędami, sądami etc. Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023 roku proces wdrażania rozwiązań technicznych umożliwiających realizację e-Doręczeń miał rozpocząć się 10 grudnia 2023 roku. Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 22 listopada 2023 roku wydało jednak komunikat zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

Zgodnie z najnowszym komunikatem, termin rozpoczęcia wdrażania usługi e-Doręczeń został przesunięty na 30 grudnia 2023 roku.

Planowane zmiany w ustawie o doręczeniach elektronicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, termin rozpoczynający proces wdrażania e-Doręczeń nie może być późniejszy niż 1 stycznia 2024 roku – jest to maksymalny termin przewidziany w ustawie.

Z uwagi na wiele wniosków postulujących konieczność przesunięcia terminu wdrożenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych skierowanych do Ministra Cyfryzacji przez organizacje zrzeszające podmioty publiczne, zawody zaufania publicznego oraz inne podmioty, na które ustawa nakłada obowiązek podłączenia do systemu e-doręczeń, w dniu 24 listopada 2023 roku w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Wyżej wspomniany projekt ma zawierać przepis pozwalający na przesunięcie terminu na wdrożenie e-Doręczeń z 1 stycznia 2024 r. na 1 stycznia 2025 roku. Konkretny termin zostanie wskazany w komunikacie wydanym co najmniej 90 dni przed tym terminem.

Będziemy informować Państwa o zmianach w tym zakresie.