• Agnieszka Jóźwiak, autor |
  • Anna Panek, autor |

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku. Utrzymane zostały wcześniej proponowane minimalne wysokości tych kwot.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2024 roku

W dniu 15 września 2023 toku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ustalające w sposób ostateczny minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalną stawkę godzinową jakie będą obowiązywały w 2024 roku.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku przewiduje, iż kwoty te, tak jak w 2023 roku, będą podwyższane dwa razy. Szczegóły dotyczące przyjętych na rok 2024 kwot przedstawia poniższa tabela:

Minimalne wynagrodzenie za pracę Minimalna stawka godzinowa
Od 1 stycznia 2024 roku 4242 zł 27,70 zł
Od 1 lipca 2024 roku 4300 zł 28,10 zł

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę a obowiązki pracodawców

Przypominamy, iż podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę wiązało się będzie z obowiązkiem dokonania przez pracodawców weryfikacji płac oraz koniecznością podwyższenia pracownikom wypłacanego im wynagrodzenia w przypadkach, w których przestanie ono spełniać warunki dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Pracodawcy mogą być także zobligowani do odpowiedniego podwyższenia wynagrodzeń pozostałych osób przez nich zatrudnianych, tak aby zachować proporcję w wysokości wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników.

Więcej informacji na temat konsekwencji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej oraz wynikających z tej zmiany obowiązków pracodawców znajdą Państwo w naszej publikacji „Propozycja minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku”.