• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |
1 min

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym wydłużyła termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służb. Co za tym idzie, pracodawcy zyskali więcej czasu na przeprowadzenie zaległych szkoleń, które nie odbyły się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Szkolenia okresowe w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny służby.

W przypadku, gdy termin przeprowadzenia wyżej wymienionych szkoleń przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przepisy covidowe wydłużyły termin na odbycie tychże szkoleń do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stanepidemii, albo stanu epidemii.

Wydłużenie terminu na przeprowadzenie szkoleń okresowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

W dniu 27 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy Ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, które wydłużyły termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP z 60 dni do 180 dni, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Przypominamy, iż dniem 1 lipca 2023 roku został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W praktyce oznacza to, że do 28 grudnia 2023 roku pracodawcy powinni przeprowadzić zaległe szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służb.