Przegląd rezerw

Przegląd rezerw

Zespół przeglądu rezerw KPMG w Polsce

Zespół przeglądu rezerw KPMG w Polsce

Usługi w tym obszarze mają na celu zapewnienie, że dane finansowe raportowane przez naszych klientów są sporządzone zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami aktuarialnymi oraz odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej.

 

Nasze usługi związane z sprawozdawczością finansową obejmują następujące obszary:

  • wycena i przegląd wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych kosztów akwizycji (zgodnie z następującymi standardami: PSR, MSSF, US GAAP),
  • klasyfikacja produktów (zgodnie z następującymi standardami: MSSF, US GAAP),
  • przygotowywanie niezależnych opinii aktuariusza o wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
     

Connect with us

Kontakt