Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze

Zespół świadczeń pracowniczych KPMG w Polsce

Zespół świadczeń pracowniczych KPMG w Polsce

Zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz US GAAP oszacowanie rezerw na świadczenia pracownicze wymaga zastosowania metod aktuarialnych.

 

Nasze usługi w obszarze świadczeń pracowniczych obejmują:

  • sporządzanie oraz przegląd wyceny rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19 i FAS 87, 
  • doradztwo w zakresie planów emerytalnych.
     

Connect with us

Kontakt