Data & Analytics

Data & Analytics

Zespół Data & Analytics KPMG w Polsce

Zespół Data & Analytics KPMG w Polsce

W ostatnich latach metody oparte na uczeniu maszynowym (sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, clustering) otwierają nowe horyzonty w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy ubezpieczeniowej.

Stosujemy metody uczenia maszynowego w takich obszarach jak:

  • pricing produktów masowych (np. OC ppm), gdzie doskonale uzupełniają one powszechnie stosowane techniki GLM,
  • retencja klientów, poziom odnowień, gdzie pozwalają na wgląd w główne czynniki zachowań,
  • underwriting – poprzez odnajdywanie wzorców danych stojących za dobrą selekcją ryzyk,
  • fraud – poprzez analizę wzorców i wyjątków.

W większości wypadków wdrożenie analityki predyktywnej może być wsparte zrobotyzowaną automatyzacją procesów, gdzie współpracujemy z dedykowanym zespołem KPMG.

Nasze rozwiązania dostarczamy najczęściej w systemach R i Python. Platformy te są elastyczne, tanie i lekkie we wdrożeniu – stały się one standardem uzupełniającym możliwości rozwiązań komercyjnych.

Connect with us