IFRS 17

IFRS 17

Zespół IFRS 17 KPMG w Polsce

Zespół IFRS 17 KPMG w Polsce

Biorąc pod uwagę wagę i liczbę zmian dotyczącą metod wyceny i rozpoznawania rezerw ubezpieczeniowych w ramach IFRS 17 nasz zespół służy pomocą w procesie ich wdrożenia.

 

Oferujemy wsparcie w szczególności w następujących obszarach:

  • analiza luk w obecnie istniejących procesach (GAP analysis),
  • zaprojektowanie procesu wdrożenia (Roadmap),
  • wstępna ocena wpływu zastosowania nowego standardu na bilans i rachunek zysków i strat (high level impact assessment),
  • zaprojektowanie modeli przepływów finansowych na potrzeby wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
  • stworzenie metodyki, procedur i procesów wyznaczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnych z nowym standardem łącznie z wyceną i ujęciem ich uwolnienia w rachunku zysków i strat,
  • analiza zgodności metodyki, procedur i procesów utworzonych przez klienta z nowym standardem,
  • adaptacja istniejących procesów raportowych do nowych wymogów,
  • pomoc w zdefiniowaniu oraz wdrożenie procesów służących do wyznaczenia KPI przystających do raportowania IFRS.
     

Connect with us