Solvency II i optymalizacja kapitałowa

Solvency II i optymalizacja kapitałowa

Zespół Solvency II i optymalizacji kapitałowa KPMG w Polsce

Zespół Solvency II i optymalizacji kapitałowa KPMG w Polsce

Wspieramy zakłady ubezpieczeń w wielu aspektach związanych z przeprowadzeniem procesu wyliczeń zgodnie z dyrektywą Solvency II. Wykorzystujemy też wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, reasekuracji, wyceny kapitału i ALM do optymalizacji pozycji kapitałowej firmy.

 

Nasze usługi obejmują:

 • wycenę i weryfikację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z zasadami wypłacalności (BEL & Risk Margin),
 • wycenę i weryfikację kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) – modele wewnętrzne i formuła standardowa,
 • wsparcie w tworzeniu i prowadzeniu projektu budowy modelu wewnętrznego SII,
 • walidację i przegląd modeli wewnętrznych,
 • przygotowanie i prowadzenie aplikacji o model wewnętrzny przed urzędem nadzoru lub College of Supervisors,
 • optymalizację wymogów kapitałowych, 
 • efektywne wdrożenie procesu oceny własnej ryzyka i wypłacalności (ORSA) oraz zarządzania dopasowaniem aktywów i zobowiązań (ALM),
 • zarządzanie jakością danych – stratyfikację zbiorów danych i wdrożenie procesu ciągłej poprawy jakości kluczowych danych,
 • efektywne wdrożenie funkcji aktuarialnej i funkcji zarządzania ryzykiem.
   

Connect with us