Doradztwo transakcyjne

Doradztwo transakcyjne

Zespół doradztwa transakcyjnego KPMG w Polsce

Zespół doradztwa transakcyjnego KPMG w Polsce

W ramach prowadzenia procesów transakcyjnych wspieramy stronę transakcji w ustaleniu właściwej wartości rezerw, wyceny przyszłych zysków, przeglądzie założeń i metodologii MCEV, ustaleniu MCEV i wartości przyszłego nowego biznesu, znajdujemy luki w efektywności i korzyści z synergii procesów finansowych. Przeprowadzamy due diligence aktuarialne i systemu zarządzania ryzykiem.

Connect with us