ALM – dopasowanie aktywów i zobowiązań

ALM – dopasowanie aktywów i zobowiązań

Zespół ALM KPMG w Polsce

Zespół ALM KPMG w Polsce

Dobre dopasowanie aktywów i zobowiązań pozwala na zwiększenie przewidywalności wyników, minimalizację wpływu ryzyk rynkowych na kondycję firmy, zmniejszenie wymogów kapitałowych w ramach Solvency II.

 

Wspieramy w stworzeniu takiej polityki inwestycyjnej, by portfel aktywów był dobrze dopasowany do zobowiązań. Wyznaczamy stopień uwolnienia kapitałów oraz wdrażamy proces ALM (asset/liability management), który pozwala na ciągłe zarządzanie dopasowaniem oraz na szybką reakcję na materializację ryzyk rynkowych.

Connect with us