Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

KPMG Norge er en gruppe selskaper organisert etter norsk lovgivning, eid av partnerne.

KPMG Norge er en gruppe selskaper organisert etter norsk lovgivning, eid av partnerne.

Rune Skjelvan

Konstituert Senior Partner / leder Advisory
rune.skjelvan@kpmg
+47 4063 9732
 

Roland Fredriksen
Partner, Head of Audit
roland.fredriksen@kpmg.no
+47 4063 9317
 

Cathrine Bjerke Dalheim
Partner, Law
cathrine.dalheim@kpmg.no
+47 4063 9055
 

Vibeke Munthe-Kaas
Head of Clients & Markets Norway
vibeke.munthe-kaas@kpmg.no
+47 9070 0074
 

Frøydis Høgsæt
Head of People & Culture
Froydis.Hogsaet@kpmg.no
+47 4144 1263

 

Bjørn Kristiansen
Partner, Quality and Risk Management Partner
bjorn.kristiansen@kpmg.no
+47 4063 9170
 

Kai Holhjem
Partner, leder for Region Buskerud, Vestfold og Telemark
kai.holhjem@kpmg.no
+47 4063 9569
 

Anfinn Fardal
Partner, Head of Region Vest
anfinn.fardal@kpmg.no
+47 4063 9769
 

Kristine Bolstad
Partner,Head of  ITS
kristine.bolstad@kpmg.no
+47 4063 9626
 

Kine Kjærnet
Partner, Head of Diversity & Inclusion
kine.kjaernet@kpmg.no
+47 9056 9124
 

Morten Galta
CFO
Morten.galta@kpmg.no

 

Monica Hansen
Partner og styreleder
monica.hansen@kpmg.no
+47 4063 9112

Ta kontakt