Et bredt flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti er enige om en grunnrenteskatt på vindkraft.

Flertallet har redusert den effektive skattesatsen til 25 % fra 35 %  sammenlignet med forslaget i statsbudsjettet.

Det få opplysninger om detaljene i forliket, men blant andre partiet Venstre melder at det for nye kraftanlegg innføres en utbetalingsordning for negativ grunnrenteinntekt når de blir satt i drift og Skatteetaten har gjennomført kontroll av fastsatt skatt. Frem til utbetaling fremføres negativ grunnrente med venterente.
Det forutsettes at ESA godkjenner ordningen.

Den store bekymringen med Regjeringen forslag har vært konsekvensene for eksisterende vindkraftanlegg. For disse er  flertallet nå enige om at  inngangsverdien gis et påslag på 40 prosent i forhold til regjeringens opprinnelige forslag. Inngangsverdien kan likevel ikke være høyere enn 85 prosent av historisk kostnad for investeringene. Inngangsverdien skrives av lineært mot grunnrenteskatten over fem år. Forliket innebærer ikke endringer i produksjonsavgiften. Det er konsensus at utbetalingsordningen ikke vil gjelde for eksisterende verk. I så fall vil negativ grunnrente for disse fremføres og motregnes positiv grunnrenteinntekt senere år som opprinnelig foreslått. Innstillingen blir avgitt i finanskomiteen 15. desember.

Etter vår syn innebærer enigheten en forbedring av Regjeringens forslag i årets statsbudsjett, og spesielt vil utbetalingsordningen for nye kraftanlegg innebære en likviditetsstøtte som på sikt kan bidra til økt utbygging av vindkraftproduksjon og til oppfyllelse av klimamål.  

For eksisterende anlegg virker påslaget på inngangsverdien med inntil 40 % også som en forbedring, men dersom utbetalingsordningen ikke gjelder for eksisterende verk, er det et spørsmål om disse blir tilstrekkelig skjermet for de alvorlige økonomiske konsekvensene av skatten som aktørene tidligere har flagget.


For spørsmål om grunnrenteskatt, ta kontakt