Regine Mo

Advokat/Assistant Manager

KPMG i Norge

Regine er advokat i KPMG Law Advokatfirma, og jobber i avdelingen Corporate Tax. Hun bistår norske og internasjonale kunder innen hovedsakelig selskapsskatterett, og har blant annet erfaring med bokettersyn og klagesaker, vurdering av fast driftssted, transaksjoner, compliance, restruktureringer og skatt på fornybar energi.»

Kontakt

E-post: regine.mo@kpmg.no

Telefon: +47 928 69 686

LinkedIn

 

Kompetanseområder

Skatterett   Selskapsrett   Rådgivning

  • 2018, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2012, Årsstudium i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

  • 2018 – d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, advokatfullmektig

  • 2016 – 2018, Frende Skadeforsikring AS, forsikringsrådgiver