Regine Mo

Manager | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Regine er advokat i KPMG Law Advokatfirma, og jobber i avdelingen Corporate Tax. Hun bistår norske og internasjonale kunder innen hovedsakelig selskapsskatterett, og har blant annet erfaring med bokettersyn og klagesaker, vurdering av fast driftssted, transaksjoner, compliance, restruktureringer og skatt på fornybar energi.

Kontakt

E-post: regine.mo@kpmg.no
Telefon: +47 928 69 686
LinkedIn

Kompetanseområder

  • Skatterett   
  • Selskapsrett  
  •  Rådgivning
  • 2018, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2012, Årsstudium i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

  • 2018 – d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, advokatfullmektig

  • 2016 – 2018, Frende Skadeforsikring AS, forsikringsrådgiver