Data is onlosmakelijk verbonden met onze dagelijkse werkzaamheden. Mail, documenten, presentaties, chatgesprekken, publicaties, alles vormt een onderdeel van hoe organisaties dienstverlening en bedrijfsvoering vastleggen en overdragen aan anderen. Steeds vaker merken we dat het voor organisaties lastig is om belangrijke informatie vast te leggenomdat de groei van data ongecontroleerd plaatsvindt. Hierdoor gaat het overzicht verloren, wordt waardevolle informatie niet optimaal gebruikt en ontstaan er risico’s op het gebied van informatiebeveiliging, contract management en naleving van wet- en regelgeving, zoals privacy regelgeving of belastingwetten.

Document & Content Management heeft tot doel data, zoals tekeningen, e-mails, documenten, lijsten of fysieke dossiers gestructureerd op te slaan, te beheren en te vernietigen. Daardoor kan juridische aansprakelijkheid beter beheerst worden en kan kennismanagement en samenwerking effectief worden ondersteund. KPMG ondersteund bij de ontwikkeling van klant-specifieke metadata modellen, die structuur brengen in het ongestructureerde data landschap.

KPMG helpt organisaties bij het inzichtelijk maken van soorten ongestructureerde data en het classificeren, beveiligen, archiveren en vernietigen daarvan. We maken gebruik van indexering tooling om snel en effectief grote hoeveelheden digitale data te doorzoeken. Daarbij stellen wij het proces dat ten grondslag ligt aan het document centraal, zodat de waarde hiervan sneller kan worden bepaald en het juiste regime van beheersing en beheer kan worden vastgesteld. Dit stelt organisaties in staat om tijdig de juiste maatregelen te treffen om juridische aansprakelijkheid inzichtelijk te maken of te beperken. Daarnaast kunnen documenten beter teruggevonden worden, waardoor kennisdeling en samenwerking worden vereenvoudigd.