Wij kunnen een compliance-assessment uitvoeren om de effectiviteit van uw compliance organisatie in kaart te brengen en af te zetten tegen een samen met u opgesteld normenkader.

Bent u daarnaast benieuwd hoe uw compliance functie zich verhoudt tot uw peers? Laat een compliance-volwassenheid-assessment uitvoeren. Hierin zetten wij uw compliance functie af  in een benchmark en brengen wij in kaart hoe u presteert ten opzichte van uw peers. Behoort u tot de koplopers of tot de achterblijvers in of buiten uw branche?

Neem contact met ons op

Leen Groen

Partner | Forensic

groen.leen@kpmg.nl

Onze services