Wet- en regelgeving en maatschappelijke normen zijn aan constante verandering onderhevig. Het is dan ook van belang dat uw compliancefunctie op de juiste wijze gepositioneerd is en voldoende geëquipeerd is om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Wij bieden u onze kennis omtrent de inrichting van compliance functies, zoals de taken en bevoegdheden die nodig zijn om tot een goed werkend orgaan te komen. We weten hoe we compliance optimaal binnen een organisatie kunnen verankeren, waarbij we uiteraard rekening houden met de specifieke aspecten die uw organisatie onderscheidend maken. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om uw compliance functie te reviewen en periodiek te updaten.

Neem contact met ons op

Leen Groen

Partner | Forensic

groen.leen@kpmg.nl

Onze services