KPMG Compliance vervult bij haar klanten de rol van externe compliance officer. Hoewel u eindverantwoordelijk blijft, kunnen wij alle administratieve werkzaamheden van u overnemen. Wij komen met een invulling van deze rol die past bij uw situatie en organisatie. Waar nodig ondersteunen wij uw organisatie met passende instrumenten en rapportages.

Onderdeel van deze uitbesteding zijn onder andere rapportages omtrent veranderingen in wet- en regelgeving die uw organisatie (mogelijk) kunnen raken, toetsing privébeleggingen van insiders, toetsing naleving gedragscode en het bijhouden van de compliancemeldingen en -administratie.

Neem contact met ons op

Leen Groen

Partner | Forensic

groen.leen@kpmg.nl

Onze services