Compliance management is meer dan het trachten te voldoen aan wet- en regelgeving door de juiste werkprocessen en risicomaatregelen. Het zijn de interne cultuur- en gedragscomponenten in samenhang met heldere regels, een adequaat ingerichte compliancefunctie en uitvoerbare bijbehorende procedures en processen die zorgen voor een sterke verankering van compliance in het bedrijfsmodel. Compliance gaat de gehele organisatie aan en het gaat veel verder dan de papieren werkelijkheid.

Duurzaam voordeel

Compliance is inmiddels geen pré meer, maar hygiëne. Niet compliant handelen wordt steeds duurder gezien de scherpere blik van toezichthouders en een in toenemende mate kritisch wordende samenleving. Het optimaal beheersen van compliance risico's biedt daarnaast vaak efficiëntievoordelen en bespaart daardoor kosten. Daarnaast geeft het op de hoogte zijn en effectief implementeren van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving de mogelijkheid tot productontwikkeling en procesoptimalisatie ter verbetering van uw dienstverlening. Organisaties kunnen hierdoor een duurzaam concurrentievoordeel behalen. Innovatieve compliance-oplossingen zullen de norm worden binnen monitoring en controle activiteiten. Daarmee laten we het papieren tijdperk steeds meer achter ons.

Toegevoegde waarde

KPMG Compliance biedt sinds 2001 handvatten aan compliance officers, risico- en eerstelijnsmanagers en bestuurders bij het ontwerpen, inrichten, verankeren en verbeteren van compliance binnen de organisatie. Wij zijn ervaren, gespecialiseerd en gemotiveerd om organisaties bij deze uitdaging te helpen. KPMG Compliance onderscheidt zich door in de compliance dienstverlening primair rekening te houden met menselijk gedrag. Wij geloven dat compliance officers van maximale toegevoegde waarde kunnen zijn in hun functie als hoeder van de integriteit van de organisatie indien zij niet worden afgeleid door het verrichten van onnodige administratieve handelingen. Wij bieden optimale ondersteuning met innovatieve instrumenten, voorbeeldoplossingen, nieuwe inzichten, kennis van wet- en regelgeving om tot een maximaal resultaat te komen alsmede u te helpen met het realiseren van de strategie en toekomstvisie van uw organisatie.

Neem contact met ons op

Onze services