Gerelateerde services

Financiële instellingen willen compliance monitoring en alert afhandeling
naar een volgend niveau tillen en daarbij gebruik maken van de kansen die nieuwe technologieën bieden. Want het huidige compliance monitoring proces heeft zo zijn beperkingen. Verbeteringen zijn lastig, want er is veelal sprake van:

  • Een silo-aanpak: alert afhandeling geschiedt per silo, waardoor er beperkt zicht is op het totaal van risico’s binnen de financiële instelling. Je kunt bovendien geen correlaties identificeren tussen data uit de verschillende silo’s.
  • Een arbeidsintensief proces: in de huidige situatie zijn veel compliance medewerkers bezig met de afhandeling van alerts, in een werkwijze die doorgaans nog niet optimaal gestroomlijnd.
  • Een groot aantal false positives: het verminderen van onterecht gegenereerde alerts is nog niet geautomatiseerd en kost dus veel tijd. 

Next level

Grote financiële instellingen hebben een veelheid aan verouderde of onvoldoende geïntegreerde IT-systemen. Het was daardoor lastig om data die relevant is voor compliance uit die systemen boven te halen. Inmiddels maken technologische oplossingen het mogelijk om op efficiënte wijze uit al die applicaties compliance risico’s te detecteren. Daarmee worden silo’s doorbroken. In combinatie met zelf-lerende technologie leidt dat tot meer intelligente en efficiënte compliance monitoring. Compliance professionals kunnen hun tijd en energie dan besteden aan de belangrijke gevallen waar nader onderzoek of actie nodig is en waar zij met hun expertise het verschil kunnen maken. Zo wordt compliance monitoring en alert afhandeling naar een hoger niveau getild.

KPMG helpt u met The Next level of compliance monitoring en alert afhandeling. De eerste stap voor het implementeren van deze tool is natuurlijk een proof of concept. De eerste stap voor het implementeren van deze tool wordt gezet in de vorm van een proof of concept om op basis daarvan tot een tailor made oplossing te komen. Wij gebruiken daarbij onze brede ervaring met compliance en data-analyse om samen met u een route uit te stippelen naar The next level.