Europese banken zijn verplicht om uitgebreid te rapporteren over onder andere kapitaalvereisten en liquiditeit. In CRD IV wordt tot in detail beschreven aan welke eisen banken dienen te voldoen op het gebied van prudentiële regelgeving en rapportage. De instellingen zijn verplicht deze rapportages ieder kwartaal aan te leveren bij de toezichthouder. Indien daartoe aanleiding is, zal de toezichthouder een inhoudelijke discussie met de instellingen aangaan over de gepresenteerde cijfers. Ook de (externe en interne) accountant heeft vaak bijzondere aandacht voor deze rapportages, de wijze waarop deze tot stand komen en de discussies met de toezichthouder hierover.

De aandacht die deze rapportages daardoor oproepen, nopen banken ertoe hun gepresenteerde cijfers van haver tot gort te kennen. Maar in veel gevallen is het hoogst haalbare doel het simpelweg op tijd opleveren van de vereiste rapportages. De redenen daarvoor zijn vaak de complexiteit van de (reken)regels, de veelheid en diversiteit aan bronsystemen in het rapportageproces en de beperkte resources om deze rapportages tijdig te genereren en op te leveren. De inhoud van deze rapportages en voorbereiding op discussies met de toezichthouder komen daardoor vaak op de tweede plek. Een begrijpelijke situatie, maar volgens KPMG kunnen banken daar eenvoudig verandering in brengen door analytics toe te passen op de opgeleverde cijfers. De moeilijkheid daarbij zit in het analyseerbaar maken van de XBRL-bestanden (de opgeleverde templates) en het hierin vroegtijdig onderkennen van trends en patronen die tot vragen en discussies kunnen leiden.

KPMG heeft een tool ontwikkeld die op basis van de opgeleverde XBRL- of XML-rapportages, in staat is om:

  • De EBA validatieregels toe te passen zodat u zeker weet dat de templates voldoen aan deze validatieregels;
  • De opvallende zaken, trends en discrepanties tussen uw rapportages te spotten zodat u vroegtijdig in het rapportageproces al weet welke mogelijke discussies met de toezichthouder gevoerd gaan worden;
  • Diverse dwarsdoorsnedes op de rapportages visueel inzichtelijk te maken, zodat u zelf goed op de hoogte bent van de cijfers en u comfortabel bent met de inhoud van de rapportages.

Het gevolg hiervan is dat uw CRD IV rapportageproces robuuster wordt, u meer in control komt op uw rapportageproces en discussies met interne en externe toezichthouders vroegtijdig af kunt vangen.

Meer informatie over Curve vindt u hier (pdf 877 kB)

Neem contact met ons op

Bart van Loon

Partner Risk Management

KPMG Nederland

vanloon.bart@kpmg.nl

Neem contact met ons op

Onze services