• 1000

Verzekeraars en pensioenfondsen hechten steeds meer belang aan een gestructureerde en efficiënte invulling van het risicomanagement, onder meer door de verhoogde aandacht van de toezichthouder. Maar risicomanagement is meer dan alleen een hygiënefactor: door het te integreren in de bedrijfscultuur creëer je kansen én weet je als bedrijf waar je aan toe bent.

Risicomanagement kan meer dan ooit bepalend zijn voor het succes van uw organisatie. De huidige tijd van disruptie, digitalisering en toenemende complexiteit vraagt om een nieuwe aanpak van risicomanagement, waarbij risico's niet alleen op een gedegen manier beheerst worden om bedreigingen te voorkomen, maar juist ook om kansen te benutten. Wij helpen u deze transitie te maken.

Risicomanagement is een dynamisch proces dat vraagt om een integrale aanpak. Risico’s veranderen in de tijd en inzichten in het beheer hiervan zijn in ontwikkeling. Wetgeving wordt steeds complexer. Dit vereist van bestuurders dat de aandacht doorlopend is gericht op verdere ontwikkeling van het risicomanagement. De focus ligt op een integrale aanpak van financiële en niet-financiële risico’s, waarbij er ook aandacht is voor de samenhang tussen de risico’s. De mate waarin organisaties hierin succesvol zijn, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop risicomanagement onderdeel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering en de bedrijfscultuur.

KPMG kan u ondersteunen bij de versterking van de inrichting en uitvoering van uw risicomanagement, vanuit onze diepgaande kennis van de markt en de wettelijke vereisten, onze ervaring met de uitdagingen om het risicomanagement in te bedden in uw organisatie en onze digitale oplossingen.

Neem contact met ons op

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef hier uw voorkeuren door.