• 1000

Met onze actuariële dienstverlening helpen wij verzekeraars om klaar te zijn voor de toekomst. Risico- en kapitaalmanagement spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering van verzekeraars, en daarmee spelen actuariële analyses een sleutelrol bij het bepalen van de strategie. Wij helpen met het meten en managen van risico’s, het efficiënt inzetten van kapitaal, overdracht van portefeuilles, en analyses om uw concurrentiepositie verder te versterken.

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe actuariële expertises. We helpen om de toekomstbestendigheid van verzekeraars te vergroten door processen te digitaliseren, nieuwe risico’s als cyber en klimaat inzichtelijk te maken, en het duurzamer maken van het bedrijfsmodel (ESG).

Daarnaast blijft het een uitdaging om te voldoen aan alle veranderende wet- en regelgeving.  Solvency II is het belangrijkste toezichtskader, maar daarnaast zijn er ook andere metrics waar op gestuurd moet worden. KPMG heeft de expertise in huis om hier bij te helpen (o.a. IFRS 17, capital generation).

Het actuariële team van KPMG bestaat uit ca. 50 actuariële professionals die grote, middelgrote en kleine verzekeraars helpen met passend advies of controlewerkzaamheden. Door de brede expertise van KPMG kunnen we op alle onderdelen van een project de juiste experts aanhaken, ook als het niet-actuariële onderwerpen betreft.

Contactpersonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.