Egbert Kromme

Partner Advisory, Risk & Regulation

KPMG Nederland

Egbert is actuaris AG en heeft 30 jaar ervaring als adviseur van verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot actuariële en financiële risico’s. Dit betreft alle soorten van verzekeringen zoals leven, schade, zorg, inkomen, uitvaart, pensioen, captives en herverzekering. Egbert is sinds 2016 als partner werkzaam bij KPMG. Daarvoor is hij als zelfstandig actuaris betrokken geweest bij overnames in de verzekeringssector en was hij werkzaam als Managing Director bij Mercer Oliver Wyman en Towers Watson.

Egbert is een sparring partner voor directies en bestuurders van verzekeringsmaatschappijen in Nederland en daarbuiten. Hij is betrokken geweest bij diverse strategische beslissingen inzake overnames, kapitaal management, digitalisering, risicomanagement, implementatietrajecten, reorganisaties, automatisering, innovaties en nieuwe producten en markten.

Verder was Egbert certificerend actuaris van diverse verzekeringsmaatschappijen. Ook heeft hij diverse projecten geleid op het gebied van productontwikkeling en productinnovatie, reservering, actuariële due diligence, geautomatiseerde actuariële rapportagestraat, implementatie van actuariële software, waarderingen, herverzekering, tarifering, sterfte modellering, IFRS17 en solvency II.

Momenteel is Egbert nauw betrokken bij diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld cyber insurance, data driven pricing, actuariële automatisering, nieuwe concepten voor levensverzekeraars en de digitale verzekeraar.

 • Actuariële diensten
 • Adviesdiensten
 • Financieel risicomanagement
 • Financiële dienstverlening
 • Innovatie
 • Risicoadvisering
 • Risicomanagement
 • Solvency II
 • Strategie
 • Verzekeringen
 • Diverse postmaster opleidingen en permanente educatie – 1995-2020

 • Universiteit van Amsterdam – Afgestudeerd in Actuariële Wetenschappen – 1994

 • BUOAW – Diploma Actuarieel Rekenaar – 1992

 • Rijks Universiteit Groningen – Afgestudeerd in Econometrie – 1992

 • Lid van verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap

 • Egbert heeft binnen de actuariële beroepsgroep in veel werkgroepen en commissies geparticipeerd, meestal als voorzitter. Recentelijk was hij voorzitter van de Commissie Sterfte Onderzoek en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe AG model dat ten grondslag ligt aan de prognosetafels AG2014 t/m AG2020

 • Egbert is actief voor het Actuarieel Instituut. Hij was voorzitter van de Examencommissie Schade en tegenwoordig heeft hij zitting in de Toetsingscommissie

 • Voor onder andere de European Actuarial Academy en het Koninklijk Actuarieel Genootschap treedt Egbert regelmatig op als lecturer en is hij als spreker of dagvoorzitter betrokken bij het verzorgen van permanente educatie

Voor vragen of meer informatie