• 1000

Het pensioenakkoord staat voor de deur, naar het zich laat aanzien zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling van EUR 1.700 miljard hoe beheerst moet worden overgegaan naar het nieuwe systeem. Voor de meeste pensioenfondsen betekent het Pensioenakkoord dat de al opgebouwde pensioenen worden ingebracht in het nieuwe stelsel. Het gezamenlijke vermogen wordt dan omgezet in individuele rekeningen. Dit zogeheten invaren moet 'evenwichtig' gebeuren. De uitdaging zal zijn om, te midden van de complexe actuariële rekenexercities, de blik gericht te houden op dat begrip.

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is in eerste instantie geen rekenvraagstuk, maar een verdelingsvraagstuk. Daarom is het ook noodzakelijk dat alle stakeholders vanaf het begin van het proces betrokken zijn bij de rekenkundige exercities. Niet als rekenmeesters zelf natuurlijk, maar wel als participanten die meedenken en meebeslissen over wat er gebeurt met de uitkomsten van die berekeningen. Daarvoor is het nodig die berekeningen op waarde te kunnen inschatten. Daarvoor is een vertaalslag nodig en die neemt KPMG graag voor haar rekening.

Het actuariële team van KPMG is ingebed in de brede KPMG pensioenakkoord aanpak waarbij wij werkgevers, pensioenfondsen, uitvoeringsorganisatie en verzekeraars van A tot Z helpen de veranderingen goed afgewogen te implementeren. Specifiek komt ons actuariële team graag met u in contact over pension accounting, invaren, financiële transformaties en verzekeringsoplossingen voor de pensioenindustrie.

Contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.