Onze maatschappij verandert in hoog tempo. Om economische groei te bevorderen en goed in te kunnen blijven spelen op de behoefte van burgers, moeten organisaties in de publieke sector wendbaar zijn om mee te kunnen veranderen. KPMG helpt organisaties om noodzakelijke veranderingen door te maken, te innoveren, gebruik te maken van nieuwe technologieën en daar verantwoording over af te leggen.

Burgers en bedrijven hebben steeds hogere verwachtingen van de rol en de dienstverlening van publieke organisaties. De economische crises en de jarenlange budgettaire druk maakt het beantwoorden van deze verwachtingen niet makkelijker. Onder toeziend oog van de kritische samenleving is er blijvend aandacht nodig voor (de inzet van) de juiste structuren, mensen, systemen, cultuur en daar verantwoording over af te leggen. Dit is een uitdaging, maar biedt tegelijkertijd veel kansen voor verbetering.

KPMG combineert jarenlange ervaring binnen de publieke sector (onder andere bij departementen, uitvoeringsorganisaties, onderwijsinstellingenwoningcorporaties en fondsenwervende organisaties) met hoogwaardige vakkennis en kunde. De verankering in ons wereldwijde KPMG-netwerk draagt hier tevens aan bij. Deze combinatie stelt onze adviseurs en accountants in staat om voorbij bestaande patronen te denken en zo te komen tot duurzame oplossingen die passend zijn voor uw organisatie.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.