• 1000

Defensie is op weg een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie te worden, die Nederland adequaat beschermt tegen huidige en toekomstige dreigingen. In de Defensievisie 2035 signaleert het ministerie dat de beschikbare middelen op dit moment niet goed aansluiten op het groeiende beroep dat op Defensie wordt gedaan. Daarom moet de krijgsmacht de komende jaren grote stappen zetten, zowel qua mensen en technologie als qua organisatie en processen.

De risico's die Nederland bedreigen veranderen snel van aard. Defensie moet daarom proactief kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en dat vereist een transitie naar een meer flexibele en sneller wendbare organisatie. 

Die wendbaarheid is de belangrijkste uitdaging voor Defensie, want die vereist structurele aanpassingen en een omvangrijke cultuuromslag. Waar nu nog vaak verkokerd en geïsoleerd wordt geopereerd - en traditioneel in termen van landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee -  moet worden ingezet op samenwerking, op risico's en kosten delen en op transparantie. Niet in de laatste plaats omdat bij de vier bekende militaire domeinen zich drie  nieuwe aandachtgebieden hebben gevoegd: cyber, cognitief en ruimte. De bescherming tegen de bedreigingen in deze aandachtgebieden vergt meer integratie, niet alleen binnen het defensieapparaat zelf, maar ook in relatie tot andere veiligheidsinstanties en civiele organisaties en middelen.

Dit zijn verandervraagstukken die passen bij de dienstverlening van KPMG, met name omdat wij integraliteit kunnen aanbieden: wij beschikken over specialisten op elk gebied, die gewend zijn nauw samen te werken in verandertrajecten. Daarom denken wij graag mee over de thema's die voor Defensie belangrijk zijn. In de hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het veilig houden en veiliger maken van Nederland.

Wilt u meer weten over wat KPMG voor Defensie kan betekenen? Of wilt u kennismaken? Neem contact met ons op.

Meer informatie?

Het vergroten van de wendbaarheid van Defensie heeft betrekking op een aantal thema’s, die samenkomen in de integrale benadering van KPMG. Klik door voor meer informatie over deze thema’s:

Publicaties en blogs

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.