De sectorgroep Onderwijs & Onderzoek werkt multidisciplinair samen om met specifieke dienstverlening uw behoefte aan beheersing en versterking van de onderwijsorganisatie, bedrijfsvoering en systemen, alsmede de wens tot verantwoording en compliance in te vullen.

Het Nederlandse onderwijs en onderzoek staat internationaal zeer goed aangeschreven, maar die positie is geen vanzelfsprekendheid en kalft op sommige terreinen helaas af – andere landen verbeteren namelijk sneller.

Ook de bijdrage vanuit overheid en bedrijfsleven aan de opleidings- en researchkosten neemt relatief af. Terwijl de demografische instroom, het beroepenveld, maatschappij en technologie sterk veranderen, lijkt het onderwijs beperkt in staat krachtig te vernieuwen. Ze moet met een weinig flexibele organisatie en autonome professionals voldoen aan toenemende vereisten vanuit wet- en regelgeving, governance­ en cao’s.Onze toekomstige welvaart is echter sterk afhankelijk van de kwaliteit van ons toekomstige onderwijs en onderzoek.

Wij willen als KPMG-sectorgroep Onderwijs & Onderzoek aan de kwaliteit, doelmatigheid én vernieuwing bijdragen met relevante onderzoeken, adviezen en ondersteuning. Ook de controle van de jaarrekening en bekostiging hoort tot onze kernactiviteiten.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.