Werken aan vooruitgang zit in ons DNA. Het is de drijfveer die ons helpt bij het oplossen van complexe vraagstukken. Dat beperkt zich niet alleen tot de diensten die we aan onze klanten bieden. We stimuleren slimmer onderwijs binnen én buiten KPMG, omdat we geloven dat goede scholing de beste manier is om de economie en onze maatschappij te versterken. We werken actief aan het verkleinen van onze eigen voetafdruk met als doel om onze totale CO2 uitstoot te halveren.

Lees hieronder meer over onze maatschappelijke impact.

Dagelijks werken aan vooruitgang

Elke dag werken we aan vooruitgang en groei voor onze klanten. Dat doen we op talloze onderwerpen, in verschillende sectoren en zowel binnen als buiten het publieke domein. Of het nu gaat om zorg, duurzaamheid of onderwijs: wij hebben de motivatie en expertise om vraagstukken rondom dit soort maatschappelijke thema’s op te lossen.

KPMG als kenniscampus

Wij stimuleren onze mensen om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we met opleidingen, persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s, ‘learning on the job’ en natuurlijk door hen de beste werkplek te bieden. Op het kantoor én thuis.

We zijn er trots op om mensen verder te brengen. Het maakt daarbij geen verschil of iemand net begint of een ervaren professional is. We zijn er als kenniscampus voor iedereen. Daar plukt iedereen de vruchten van. Binnen én buiten KPMG.

Meer over onze mensen leest u hier.

Slimmer onderwijs voor iedereen

Investeren in onderwijs is de beste manier om de economie en de samenleving blijvend sterker te maken. Daarom hebben wij onderwijsprogramma’s ontwikkeld en is onze CEO actief in het NL2025 programma op het gebied van onderwijs.

Bij het selecteren van de maatschappelijke projecten die we ondersteunen staat ‘lifelong learning’ centraal. Hiermee volgen we de Global Goals van de Verenigde Naties, ‘Quality Education’ in het bijzonder.  

KPMG Jan Hommen Scholarship
Het KPMG Jan Hommen Scholarship is er voor getalenteerde mbo-studenten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij begeleiden deze studenten tot wel vier jaar met een beurs ter waarde van €2.500 per jaar. De selectie vindt plaats in de vorm van een traineeship waarin tientallen studenten worden gemotiveerd en getraind om hun talenten ten volste te ontwikkelen. 
Lees meer over het Jan Hommen Scholarship op deze pagina

Refugee Finance Academy
Een baan vinden als vluchteling is niet eenvoudig. Om een brug te slaan tussen Nederlandse werkgevers en vluchtelingen die aan de slag willen werken wij samen met de Refugee Talent Hub.

De Refugee Finance Academy is een trainingsprogramma voor financiële talenten die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Wij helpen deze talenten in vijf maanden om hun eerste stappen te zetten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Kansen voor alle kinderen
Ieder kind heeft talent. Ook honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving waar weinig kansen worden geboden. Daarom zijn wij partner van JINC. Zij zetten zich in voor een maatschappij waarin achtergrond niet de toekomst van het kind bepaalt. Via het JINC-programma maken kinderen kennis met de vakgebieden die wij in huis hebben, ontdekken ze welk werk bij hen past en leren we ze digitale vaardigheden en solliciteren.

Stichting Kunstcollectie KPMG

De kunsteigendommen van KPMG zijn ondergebracht in Stichting Kunstcollectie KPMG. Stichting Kunstcollectie KPMG biedt jonge talentvolle kunstenaars een podium door hun werken aan te kopen en deze kunst te exposeren in de KPMG-kantoren. Zo maken we kunst toegankelijk voor iedereen, stimuleren we de creativiteit op kantoor en helpen we de culturele sector een stapje vooruit.

De belangrijkste uitgangspunten voor het aankopen van kunst zijn: hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met Nederland hebben. Het werk moet passen bij de kernwaarden van KPMG. De kwaliteit van het werk, in relatie tot onze criteria, is leidend. De collectie beslaat verschillende kunstvormen zoals fotografie, grafiek, olieverf en videokunst en bevat circa 600 werken, getoond in alle KPMG-kantoren.

Bekijk hier meer over de Stichting Kunstcollectie KPMG.

Onze voetafdruk verkleinen

Ons doel is om in 2030 onze totale CO2 uitstoot te halveren ten opzichte van 2019. Dat doen we met een flexibel mobiliteitsbeleid, waarmee we de drempel verlagen voor fietsen, elektrisch rijden en het gebruik van openbaar vervoer. We doen onze inkoop op duurzame wijze omdat we onze leveranciers toetsen op Social Return on Investment en het verlagen van de ecologische voetafdruk in hun dienstverlening ons.

We hebben ons gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en focussen ons op drie thema’s: Well-being, Quality of Education en Climate Action. 

Met onze advies- en accountantsdiensten werken we in het hart van de samenleving. We willen dan ook bij elke opdracht maatschappelijke waarde toevoegen. Dit betekent dat wij voor de tabaksindustrie alleen nog op verzoek de wettelijk verplichte accountantscontrole uitvoeren en – wederom alleen op verzoek – uitsluitend adviesopdrachten overwegen die expliciet de maatschappelijke impact van deze organisaties verbeteren. Hiermee lopen we voorop binnen ons internationale netwerk.