Wij bieden hoogwaardige dienstverlening op het gebied van audit en advies. Onze accountants bieden zekerheden over informatie als hoeders van het economisch verkeer. Onze adviseurs ontwikkelen geavanceerde (digitale) oplossingen voor de economie van morgen. Lees hieronder meer over hoe wij deze waarde creëren en wie de ons daarin leidt.

Wij beschouwen onszelf als een powerhouse van multidisciplinaire kennis dat, aangedreven door de vaardigheden van onze mensen, vertrouwen schept en verandering mogelijk maakt. Wij bieden onze opdrachtgevers concrete (digitale) oplossingen voor hun ambities om te groeien of te veranderen. In onze strategie onderscheiden we vijf focusgebieden met bijbehorende ambities:

  • Public Trust: High standards in everything we do
  • Clients: Unique service experience
  • People: Best development experience
  • Digital & Innovation: 100% digitally enabled solutions
  • Financial strength: Long-term and above average growth

Ons waardecreatiemodel

Wij creëren waarde voor onze stakeholders en samenleving. Deze waarde heeft verschillende gezichten en heeft invloed op mens, milieu en maatschappij. Wij leveren onze klanten kwaliteit en bieden onze medewerkers de beste werkomgeving, met volop ontwikkelingsmogelijkheden en doorgroeikansen. Ons werk stimuleert economische groei en bevordert het vertrouwen in de financiële markten. Deze waarde creëren wij met name door de expertise en vaardigheden van onze mensen. Meer weten? Bekijk ons waardecreatiemodel.

Governance

Checks and balances. Dat is waar het om draait. Ook in onze interne bedrijfsvoering en -structuur. Lees in de Global Code of Conduct en hieronder hoe wij onze waarden en kwaliteit in onze governance hebben verankerd.

 

Onze structuur
KPMG N.V. bestaat uit aparte bedrijfsonderdelen waarin Assurance, Advisory en de ondersteunende Business Services zijn ondergebracht. De aandelen van KPMG N.V. zijn via de Coöperatie KPMG U.A. in handen van individuele partners. De diensten van de partners worden via een overeenkomst met de coöperatie ter beschikking gesteld aan KPMG N.V. of aan de onderliggende bedrijfsonderdelen.

Legal structure

Het internationale KPMG-netwerk
Als lid van het internationale netwerk van onafhankelijke KPMG-firma’s zijn we aangesloten op KPMG International Limited, een Engelse entiteit. De leden van KPMG International zijn verplicht om te voldoen aan uniforme regels en voorschriften, zoals kwaliteitsnormen. Ook committeren alle leden zich aan de gemeenschappelijke KPMG-waarden. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de onderneming en de kwaliteit van het werk.

Raad van Commissarissen

Onze onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit externe leden die voor een termijn van vier jaar worden benoemd door de aandeelhouders van KPMG N.V. Zij houden toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken binnen het bedrijf. De RvC geeft de RvB ook advies. Gevraagd en ongevraagd. De RvC bewaakt de belangen van KPMG en houdt onze maatschappelijke taak scherp in het oog. De focus ligt daarbij op het publieke belang van kwalitatief goede accountantscontroles.

Meer weten over onze RvC? Lees meer over de toezichtsvisiehet reglement en de samenstelling van de RvC. Of bekijk het rooster van aftreden en het overzicht van de nevenfuncties van de RvC-leden.

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor de koers van de onderneming. Van het formuleren en uitvoeren van de strategie tot de inrichting en aansturing van de organisatie. De RvB-rollen komen overeen met de structuur van onze organisatie: Assurance, Advisory en Business Services. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Vergadering van Aandeelhouders (AV). De RvB-leden worden benoemd door de Raad van Commissarissen na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van KPMG N.V. 

Ons partnermodel
Onze Assurance en Advisory diensten zijn, samen met de ondersteunende Business Services, als aparte bedrijfssegmenten in KPMG N.V. ondergebracht. De aandelen van KPMG N.V. zijn via de Coöperatie KPMG U.A. in handen van individuele partners. De diensten van de partners worden via een overeenkomst met de coöperatie ter beschikking gesteld aan KPMG N.V. of aan de onderliggende bedrijfsonderdelen. KPMG-partners moeten bij het uitvoeren van beleggingen rekening houden met mogelijke beperkingen. Lees daarover meer in het beleggingsbeleid voor partners.