Claartje Bulten

Lid Raad van Commissarissen

KPMG Nederland

Claartje Bulten (1975) is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit, voorzitter van het Van der Heijden Instituut, bestuurslid van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht alsmede lid van de commissie vennootschapsrecht. Zij was voorheen hoofddocent bij de Radboud Universiteit (tot 2012), daarnaast kroonlid bij de SER (tot april 2020) en griffier bij de Ondernemingskamer (tot 2005). Naast haar primaire functies fungeert ze onder meer als spreker op congressen en symposia en publiceert zij wetenschappelijke artikelen en bijdragen. Ze is jurist.