In ons Integrated report, oftewel ons jaarverslag, delen we informatie over onze strategie, waardecreatie en resultaten over het afgelopen boekjaar. Het Transparantieverslag (dat we als grote accountantsorganisatie moeten schrijven) en verslaglegging over niet-financiële informatie (zoals maatschappelijke impact en sociale waarde) zijn in dit Integrated report verwerkt. Uitgangspunt voor de verslaglegging is de waardecreatie voor onze stakeholders.

Lees hier het KPMG Accountants N.V. Transparantieverslag 2022/2023.

Voorgaande jaarverslagen

Global reporting hub

Bekijk hier onze Global corporate reporting hub.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met Silvia Pilger, (020) 423 8908.