In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in de Stichting Kunstcollectie KPMG. 

De Stichting Kunstcollectie KPMG heeft als doel: kunst toegankelijk te maken voor belangstellenden, zowel intern als extern. Dit doen we door niet alleen kunstwerken in de openbare ruimtes van de KPMG-kantoren op te hangen, maar ook door het geven van rondleidingen voor geïnteresseerden (kosteloos en op afspraak), exposeren en/of in bruikleen geven van onze eigendomsstukken aan musea, tentoonstellingen en galeries.

Daarnaast willen wij Hedendaagse kunst van jonge talentvolle kunstenaars aankopen en zo een podium te bieden. Op deze manier leveren wij een (bescheiden) maatschappelijke bijdrage aan (jonge) kunstenaars en de culturele sector. Juist om die reden bestaat onze voorkeur eruit om werken aan te kopen van jonge kunstenaars die we kunnen blijven volgen in hun ontwikkeling. Het is niet onze intentie om een ‘museale collectie’ te verzamelen; daar dient een museum voor. 

De kunstcollectie dient als verfraaiing van het interieur en exterieur van de KPMG-kantoren, waardoor een prettige (werk-) omgeving wordt gecreëerd voor medewerkers, bezoekers en klanten. KPMG wil de creativiteit van haar medewerkers stimuleren, onder meer door de omgeving waarin wordt gewerkt. Kunst – binnen de bedrijfscultuur van KPMG – is daar een onderdeel van waarbij ook medewerkers meer vertrouwd raken met kunst.

De belangrijkste uitgangspunten voor het aankopen van kunst zijn: hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met Nederland hebben. Het werk moet passen bij de kernwaarden van KPMG. Kwaliteit van werk, in relatie tot onze criteria, is leidend. Ook verschillende kunstvormen behoren in de collectie zoals fotografie, grafiek, olieverf, videokunst etc.

Onze collectie omvat circa 600 werken, getoond in alle KPMG-kantoren. In Amstelveen wordt extra kunst gehuurd voor de werkvloeren. Uiteraard beoordelen wij de huurkunst in relatie tot onze eigen collectie.

De stichting ontvangt jaarlijks een gift van KPMG Staffing & Facility Services B.V.

Naam
Stichting Kunstcollectie KPMG

Fiscaal nummer
805961343 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van deze Stichting bestaat uit: Esther van Zeggeren (voorzitter), Niels Ebbinkhuijsen (penningmeester) en Paul Hulshof (secretaris). Daarnaast is Frits Bergsma extern bestuurslid.

Doel
Uit statuten artikel 2: "De stichting heeft ten doel: het uitbreiden, in stand houden en in eigendom verkrijgen van de kunstcollectie van KPMG Holding N.V. of een aan KPMG Holding N.V. gelieerde vennootschap. Het verlenen van financiële steun aan derden voor de verwezenlijking van de doelen als hiervoor omschreven en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn." 

Beloningsbeleid
Uit statuten artikel 5.4: "De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning. Kosten worden aan bestuurders vergoed." 

Contact
KPMG Stichting Kunstcollectie KPMG, Laan van Langerhuize 1 te Amstelveen, (020) 656 7806 of per e-mail.

Enkele werken uit onze collectie

Tom van Veen

Tom van Veen

Annegret Kellner

Annegret Kellner

Satijn Panyigay

Satijn Panyigay

Eugenie Boon

Eugenie Boon