Ronald Koorn

Partner IT Assurance & Advisory Publieke Sector

KPMG Nederland

Op basis van een mijn multidisciplinaire bedrijfskundige, technische en auditachtergrond en 25 meer dan 30 jaar ervaring onderzoek en adviseer ik (semi) overheidsinstellingen met het verbeteren van hun informatiehuishouding, bedrijfsvoering en IT-systemen. Hierbij richt ik mij voornamelijk op informatie-intensieve organisaties, zoals publieke dienstverlenersuitvoeringsorganisaties, onderwijsinstellingen, clearing houses en sectororganisaties, inspecties/toezichthouders en (IT) service providers. Met mijn ervaring Het liefst help ik mijn klanten organisaties met inrichtings- en beheersingsvraagstukken, zoals inzake governance, kosten/baten, ketensamenwerking, informatiebeveiliging (BIO, ISO 27001, NEN 7510), elektronische handtekening, privacy (AVG, Wpg, Wjsg), e.d. Verder heb ik twee jaar in de VS (San Francisco/Silicon Valley) op e-business gebied gewerkt, die ik benut voor een effectieve en efficiënte inzet van online en digitale ketentoepassingen in publiek-private trajecten. Jaarlijks doceer ik aan twee post-Masteropleidingen. Tevens ben ik hoofdredacteur van Compact Magazine, een kwartaaluitgave over de toepassing en beheersing van informatie en technologie (www.compact.nl).

  • IT-Auting, GRC en Business Systems Controls

  • Projectbeheersing

  • IT Advisory

  • Interne beheersing

  • Overheid en Publieke sector

Voor vragen of meer informatie