Consumenten en bedrijven stappen over van autobezit naar vervoer 'on demand' en andere flexibele oplossingen. Dat is de belofte van ‘Mobility as a Service’ (MaaS). De technologie is voorhanden, maar dat wil niet zeggen dat een en ander eenvoudig te realiseren is. De uitdagingen liggen hoofdzakelijk in de complexiteit rond governance, concurrentie, juridische issues en toezichtseisen.

Digitale technologie maakt reizen in potentie sneller, eenvoudiger, goedkoper, comfortabeler en betrouwbaarder. Met MaaS kan mogelijk één integrale mobiliteitsoplossing geleverd worden met betrekking tot plannen, boeken, betalen en het verkrijgen van toegang tot mobiliteit. De uitdagingen zijn echter complex, ook al zijn er intussen diverse kansrijke concepten ontwikkeld.

Ketenvraagstuk

Met name de kwaliteit en de intensiteit van de samenwerking in de keten gaan de komende jaren het tempo bepalen waarin 'mobiliteit op aanvraag' de markt gaat veranderen. MaaS is bij uitstek een ketenvraagstuk, een kwestie van beter gebruikmaken van de netwerken die er al zijn.

Echter, die samenwerking is geen vanzelfsprekendheid. Hoe is er bijvoorbeeld meer coördinatie aan te brengen tussen de verschillende aanbieders van MaaS-diensten? En hoe sluiten de verschillende betaalsystemen van vervoerders op elkaar aan? Hoe solide is het hele mobiliteitsnetwerk eigenlijk, zodat het mogelijk is inderdaad een garantie te verkopen dat een reiziger binnen een bepaalde tijd van A naar B kan reizen?

Informatie aan elkaar knopen

Intussen zijn de toepassingen ruimschoots voorhanden. In de kaartverkoop zetten volledig digitale oplossingen het businessmodel van de reisbranche onder druk, door complete reizen aan te bieden inclusief wijzigingen als er iets misgaat, of dat nu een vertraagde bus, een opstopping op de snelweg of een gecancelde vlucht is. Een succesfactor is de mogelijkheid informatie(systemen) aan elkaar te knopen, waarmee de reiziger toegang krijgt tot multimodale oplossingen, waarin alle soorten vervoer (openbaar vervoer, luchtvaart, wegvervoer) zijn gebundeld.

Zoals gezegd, vanzelfsprekend is de ontwikkeling van dit soort oplossingen niet, want het ontsluiten, delen en coördineren van alle beschikbare data door alle betrokken partijen is geen sinecure. Overheden en ondernemingen staan wat dat betreft voor een lastige opgave. Het gezamenlijke belang is echter groot: MaaS maakt het mogelijk de mobiliteitsmix zodanig te spreiden, dat de capaciteit van alle infrastructuur optimaal benut kan worden. Daarmee kan MaaS een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het slimme voertuigecosysteem van de toekomst.

In KPMG's visie op de Toekomst van Mobiliteit is MaaS van essentieel belang. Per land en per regio verschillen de mogelijkheden, maar het fundament dat MaaS kan bieden, is in meerdere opzichten zo stevig dat het – ondanks de genoemde uitdagingen – niet kan worden genegeerd. Wij gaan graag met u in gesprek over wat MaaS betekent voor uw organisatie.

Uitgelicht

Contactpersonen