Mobiliteit speelt een toonaangevende rol in onze reflecties op de toekomst. Wat kunnen we verwachten waar het gaat om de manier waarop we ons voortbewegen, hoe we reizen, hoe we vervoeren? Gedreven door technologie en maatschappelijke ontwikkelingen zien we het ecosysteem van mobiliteit grote veranderingen ondergaan. Drie overkoepelende trends onderscheiden zich. Hoe kunt u daarop anticiperen?

In onze visie domineren drie overkoepelende trends: de elektrificatie van vervoermiddelen, de opkomst van connected en zelfrijdende auto's en de ontwikkeling van ‘Mobility as a Service’ (MaaS). In combinatie met elkaar, en elkaar versterkend, zullen deze trends diep ingrijpen op alles wat met mobiliteit te maken heeft.

Impact drie trends

De impact van deze trends op organisaties is groot, in de eerste plaats op de automotive & mobiliteitssector zelf. Echter, ook voor de publieke sector, de infrastructuursector en de financiële sector zijn deze thema's van strategisch belang. In combinatie met de veranderende voorkeuren van consumenten en ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond met name privacy en concurrentie, bieden ze veel kansen. Tegelijkertijd kunnen deze trends een bedreiging vormen: is uw businessmodel bestand tegen de ontwrichtingen die de innovaties van nieuwkomers mogelijk veroorzaken?

Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen? In de visie van KPMG is een focus op samenwerking cruciaal in de ontwikkeling van optimale mobiliteitsoplossingen en marktkansen. Gezien het belang, de complexiteit en veelzijdigheid van dit maatschappelijke thema is geen enkele partij in staat individueel het verschil te maken: iedereen is afhankelijk van elkaar, of het nu gaat om infrastructuur, financiering of datatechnologie.

Nederland is voortrekker

Regionaal, nationaal en internationaal ontstaan er op dit moment ecosystemen waarin samenwerking op allerlei manieren gestalte krijgt. Nederland presenteert zich op dit gebied als voorbeeld en voortrekker, zo blijkt onder meer uit de Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) die KPMG jaarlijks samenstelt. Dat is te danken aan de doeltreffende combinatie van passende infrastructuur, stimulerend overheidsbeleid en vergevorderde maatschappelijke acceptatie van nieuwe mobiliteitsoplossingen.

KPMG gaat graag met u in gesprek over uw mogelijkheden om deze Nederlandse uitgangspositie te verstevigen en uit te bouwen. Wij staan u terzijde met onze marktkennis en onze deskundigheid, vanuit een multidisciplinair perspectief. Technologie, infrastructuur of financiering alleen is niet voldoende: we boeken daadwerkelijk vooruitgang door de samenwerking tussen de verschillende disciplines op te zoeken.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.