De toekomst van mobiliteit is elektrisch. Maar dat gaat niet vanzelf. De consensus over de noodzaak tot verduurzaming is overweldigend, maar dat wil niet zeggen dat helder is op welke manier die verduurzaming zich moet voltrekken. Zijn autofabrikanten, laadbedrijven en energiebedrijven wel klaar voor de uitrol van elektrisch vervoer op grote schaal?

De explosieve groei van elektrisch vervoer (EV) levert dilemma's op. Een aantal knelpunten moet worden opgelost, voordat consumenten op de gewenste schaal de verbrandingsmotor zullen inruilen voor elektrische aandrijving. Die knelpunten betreffen zowel de productie van elektrische auto's alsmede de aanleg van laadinfrastructuur als de grote pieken in de vraag naar stroom op het moment dat de helft of meer van het wagenpark geëlektrificeerd is.

Voldoende laadstations

De transitie naar elektrisch vervoer is bovendien sterk afhankelijk van de aanleg van voldoende laadstations langs snelwegen en in de stad. Dat vraagt forse investeringen. Ook hier is het moeilijk het tempo van de vraagontwikkeling in te schatten. Te vroeg en te veel investeren? Is er dan al een markt die groot genoeg is om uw gedane investeringen rendabel te maken? Of dient er zich binnen de door u gestelde economische levensduur alweer een nieuwe laadtechnologie aan en moet het laadstation (eerder) worden herbouwd? Te lang wachten? Het risico bestaat dan dat u essentiële kansen mist en uw bedrijfsplan in zijn geheel niet van de grond komt.

Piekvraag naar stroom

Een sector waarvan een belangrijke bijdrage wordt gevraagd bij de overgang naar elektrisch vervoer is de energiesector. Energiebedrijven moeten een oplossing vinden voor het probleem van een grote groep auto-eigenaren die aan het begin van de avond thuis de elektrische auto wil opladen. Hoe gaan we met een dergelijke piekvraag om? Meer opslagcapaciteit bouwen? Een andere mogelijkheid is variëren met tarieven om zo de auto-eigenaar te verleiden op een ander tijdstip te laden. Of is het mogelijk een 'smart grid' te installeren, die op basis van vraag en aanbod het energienetwerk kan balanceren?

Elektrisch vervoer is een van de drie mobiliteitstrends die de komende jaren gaat bepalen hoe we ons (laten) vervoeren. KPMG heeft deskundigheid opgebouwd rond de vraag hoe organisaties en ondernemingen kunnen omgaan met de kansen die deze ontwikkelingen bieden. Herkent u die vraag? Wij ondersteunen u graag bij het vinden van de antwoorden daarop.

Uitgelicht