De hoge energieprijzen leiden niet alleen tot kopzorgen bij huishoudens en (energie-intensieve) bedrijven, ook bezitters en potentiële kopers van elektrische voertuigen (EV) ervaren een explosieve stijging van de laadkosten. In ieder geval bezitters met een eigen laadpunt en een variabel energiecontract. Maar ook eigenaren van grote wagenparken zien de gebruikskosten sterk stijgen. Voor andere EV-bezitters valt de kostenstijging nog mee (de tarieven bij publieke oplaadpunten stijgen langzamer) of is die er helemaal niet (bij bezitters met een vast energiecontract).

Prijsstijgingen kunnen de opmars van elektrisch rijden in de weg zitten, omdat de prijs van elektriciteit de totale gebruikskosten van elektrische voertuigen opdrijft, zoveel zelfs, dat rijden op fossiele brandstoffen (inmiddels) goedkoper is in specifieke voertuigsegmenten. Om te voorkomen dat de opmars van elektrisch rijden stagneert, dienen mobiliteitsbedrijven vorm te geven aan eigen oplaad- en energieproducten en diensten om de zorgen onder (potentiële) EV-bezitters weg te nemen. 

Welk energiecontract voor thuisladen?

Een toenemend aantal huishoudens ervaart stijgende elektriciteitsprijzen. De energiemarkt is op dit moment zeer grillig en energieprijzen fluctueren sterk. Energiemaatschappijen bieden nauwelijks vaste contracten aan. Wel is het mogelijk voor EV-bezitters om te kiezen voor een energietarief op uurbasis om zodoende gebruik te maken van het op dat moment geldende tarief. Dat kan in de zomermaanden wat zonne-energie betreft of op winderige dagen veel schelen, maar dit kan ook duur uitpakken in de wintermaanden. Het is dus zaak om hierin een weloverwogen keuze te maken.

Dit betekent dat bezitters van elektrische auto’s met een variabel contract onzekerheid ervaren. Ook dienen zij ervoor te zorgen dat de actuele stroomprijs op de juiste momenten in de slimme laadpaal wordt gezet (indien deze stroomkosten gedeclareerd worden bij de werkgever), dat de auto op de juiste momenten wordt geladen (tijdens daluren of juist wanneer energie goedkoop is bij een energiecontract op uurbasis) en dat de voorschotten aan de energieleverancier tijdig worden aangepast om verrassingen aan het einde van het jaar te voorkomen. 

Loyaliteitsprogramma’s oplaadnetwerken

Bezitters van elektrische auto’s doen er goed aan om vooraf uit te zoeken welke stroomprijs er gehanteerd wordt aan de openbare laadpaal, want de prijzen variëren sterk. Tevens kan het de moeite waard zijn om te kijken naar de verschillende loyaliteitsprogramma’s, die veelal door autofabrikanten en laadnetwerkaanbieders worden aangeboden. In dergelijke programma’s wordt het opladen bij openbare (snel)laadpalen tegen een gereduceerd tarief aangeboden en in sommige gevallen tegen een maandelijkse vergoeding. Dit kan aantrekkelijk zijn. 

Zelf energie opwekken

Huishoudens met zonnepanelen hebben minder last van de stijgende energieprijzen, omdat de opgewekte energie gesaldeerd kan worden met de energie die wordt afgenomen. Deze regeling zal waarschijnlijk tot 2025 bestaan, waarna de regeling stapsgewijs zal worden afgebouwd. Hoewel de prijzen voor zonnepanelen en de levertijden op specifieke componenten, zoals omvormers, oplopen, kan het lonen om in 2023 (extra) zonnepanelen te laten installeren. Het kabinet wil de btw op zonnepanelen vanaf 1 januari 2023 afschaffen wat het ook interessant maakt voor huishoudens die al een installatie hebben (en die eerder al btw hebben mogen terugvragen). 

Interesse in slimme energiesystemen

De slimme meter is in veel huishoudens in Nederland gemeengoed. Met eenvoudige wifi-dongles kan het thuisgebruik realtime uit de slimme meter worden gehaald en in kaart worden gebracht. Ook autofabrikanten hebben vaak apps waardoor de gebruiker inzicht krijgt in het laadverbruik. Het is echter vaak nog lastig om als consument een volledig beeld van zowel het thuisverbruik, de opgewekte energie uit zonnepanelen en het verbruik van de auto te krijgen. Laat staan dat de systemen onderling verbonden zijn en zelfstandig bepalen wanneer laden het meest voordelig is.

Het kan daarom lonen voor (toekomstige) bezitters van elektrische auto’s met een eigen laadfaciliteit om extra te investeren in zogenaamde ‘energiemanagementsystemen’. Met deze systemen kunnen huishoudens het gebruik en het opwekken van elektriciteit nauwgezet in de gaten houden en daardoor optimaal op elkaar afstemmen, zodat bijvoorbeeld een maximaal resultaat binnen de salderingsregeling van opgewekte zonne-energie kan worden behaald, maar bijvoorbeeld ook dat zoveel mogelijk van de zelf opgewekte energie binnen het eigen huishouden wordt verbruikt, waardoor de druk op het lokale netwerk wordt ontlast. Of denk aan systemen die op basis van algoritmes bepalen op welk moment van de dag het opladen van de auto het meest voordelig is.

Wilt u meer weten over hoe autofabrikanten, importeurs, dealers en mobiliteitsaanbieders, zoals leasemaatschappijen, de zorgen van autokopers weg kunnen nemen

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.